Aktualności

Zdaniem analityków FOR sytuacja finansów publicznych nie jest aż tak trudna, by można było ją poprawić tylko za pomocą przejęcia oszczędności Polaków.

- Wypowiedź wiceminister finansów Izabeli Leszczyny o wzroście długu publicznego o 146 mld zł w przypadku cofnięcia zmian w OFE sugeruje, że jakiekolwiek działania rządu, niezależnie od tego, czy zgodne z Konstytucją czy nie, nie powinny być cofane, o ile tylko skala bieżących korzyści dla finansów publicznych jest wystarczająco duża. Sytuacja finansów publicznych nie jest aż tak trudna, by można było ją poprawić tylko za pomocą przejęcia oszczędności Polaków – pisze Dawid Samoń z fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju.

http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/1107366.html