Apel do parlamentarzystów

 

Warszawa, 20 listopada 2013 r.

Szanowne Panie Posłanki,

Szanowni Panowie Posłowie,

wyrażamy swój stanowczy sprzeciw wobec proponowanego przez rząd PO-PSL przejęcia oszczędności emerytalnych Polaków zgromadzonych w OFE.

Podobnie jak wielu ekspertów uważamy, że jest to projekt sprzeczny z dotychczasowym kierunkiem transformacji w Polsce i zły dla długofalowego rozwoju gospodarki. Godzi on w interesy zarówno młodszych, jak i starszych pokoleń. Przywracając monopol ZUS na przyszłe emerytury, zmniejsza też ich przyszłe bezpieczeństwo. Budzi także zasadnicze zastrzeżenia co do zgodności z Konstytucją RP.

Ponadto, poprzedzająca i towarzysząca temu projektowi oficjalna kampania naruszała elementarne zasady rzetelności oraz podważała i tak już słabe zaufanie do państwa i polityków.

Uzasadnienie tych tez można znaleźć w licznych publikacjach ekonomistów i prawników oraz w opiniach do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłat emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (załączamy do nich linki):

Uważamy, że posłowie i senatorowie, którzy zagłosują za takim projektem, nie powinni być umieszczani na listach wyborczych. My, przedstawiciele młodego pokolenia, zrobimy wszystko, aby tak się stało. W najbliższych wyborach nie zagłosujemy na posłów, którzy poprą te drastyczne zmiany.

Z poważaniem,

Przedstawiciele:

 1. Business Centre Club
 2. Forum Młodych Lewiatan
 3. Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR)
 4. Fundacja Forum Europejskie
 5. Fundacja Sapere Aude
 6. Fundacja Wolności i Przedsiębiorczości
 7. Koło Naukowe Inwestorów na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
 8. Koło Naukowe Libertas et Lex Uniwersytetu Warszawskiego
 9. Koło Naukowe Public Relations WE Uniwersytetu Gdańskiego
 10. Koło Naukowe Rynku Kapitałowego INDEX Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
 11. Komitet Obywatelski ds. Bezpieczeństwa Emerytalnego (KOBE)
 12. Liberte!
 13. Projekt: Polska
 14. Ruch Społeczny Obrony Mieszkańców
 15. Stowarzyszenie KoLiber
 16. Stowarzyszenie Libertariańskie
 17. Stowarzyszenie Młodzi dla Polski
 18. Stowarzyszenie Młodzi Europy
 19. Stowarzyszenie zwykłe Forum Rdzawka
 20. Studenckie Forum Business Centre Club
 21. Studenckie Koło Naukowe Bankowości na UE w Poznaniu
 22. Studenckie Koło Naukowe Zarządzania w Sporcie, Szkoła Główna Handlowa