List do Prezydenta

Warszawa, dnia 16 grudnia 2013 r.

 

Pan

Bronisław Komorowski

Prezydent

Rzeczypospolitej Polskiej

 

Szanowny Panie Prezydencie,

6 grudnia 2013 r. Sejm uchwalił Ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych. Na jej podstawie ponad połowa oszczędności emerytalnych 16 mln Polaków zostanie przejęta przez sektor finansów publicznych.

Przejęcie oszczędności Polaków podważa zaufanie obywatela do państwa i nie znajduje akceptacji społecznej. 53 proc. Polaków ocenia zmiany w funkcjonowaniu OFE jako negatywne (zał. 1), a 47 proc. (zał. 2) uważa, że po zmianach w OFE świadczenia emerytalne będą mniej bezpieczne. Apel koalicji NieZaglosuje.pl (zał. 3) podpisały 22 organizacje pozarządowe, popiera ją już ponad 13 tys. osób indywidualnych, które  do posłów wysłały ponad 250 tys. maili ze sprzeciwem wobec proponowanych zmian. Co więcej, projekt ustawy spotkał się z wyraźną dezaprobatą ekonomistów i prawników, którzy wystosowali dwa niezależne oświadczenia. Do tej pory  podpisało się pod nimi 58 autorytetów prawniczych oraz 144 ekonomistów. Mimo to wezwania rządu do wycofania się z forsowanych zmian nie przyniosły skutku.

Nie można pominąć też faktu, iż proces legislacyjny nad ustawą został przeprowadzony w niezwykłym pośpiechu. Projekt procedowano w Sejmie zaledwie 4 dni oraz 1 dzień w Senacie. Ze względu na narzucone tempo nie uwzględniono nawet poprawek zgłoszonych przez Biuro Legislacyjne Senatu RP(zał. 6).

Zwracamy się do Pana w imieniu inicjatywy NieZaglosuje.pl, której hasłem jest: „Nie zagłosuję na posła, który zagłosuje za przejęciem oszczędności emerytalnych Polaków.” To oddolna mobilizacja przedstawicieli młodego pokolenia, którzy troszczą się nie tylko o bezpieczeństwo swoich emerytur, ale przede wszystkim o długofalowy rozwój naszego kraju. Jest dla nas kluczowe, aby politycy brali pod uwagę długookresowe skutki swoich działań, a także, żeby swoje decyzje podejmowali samodzielnie.

Obecnie, to od Pana Prezydenta zależy, czy antyobywatelska, atakująca oszczędności emerytalne 16 mln Polaków  ustawa, która przyjęta została w ekspresowym tempie, w debacie pozbawionej merytorycznych argumentów oraz z pominięciem rzetelnych analiz,  wejdzie w życie. W orędziu z okazji Święta Wolności z dnia 4 czerwca 2013r. mówił Pan Prezydent „Wznieśmy się ponad interesy partyjne, myśląc o długofalowym rozwoju kraju, o dobrym życiu kolejnych pokoleń Polaków”. Bardzo bliskie jest nam to stwierdzenie.

W związku z tym my, przedstawiciele młodego pokolenia zwracamy się do Pana Prezydenta z uprzejmą prośbą o spotkanie przed podjęciem decyzji w tej ważnej sprawie. Wierzymy, że otwartość Pana Prezydenta na argumenty wszystkich stron dialogu oraz dbałość o bezpieczeństwo i rozwój naszego kraju sprawią, że uzna Pan Prezydent takie spotkanie za możliwe i celowe.

 

Z poważaniem,

Dominika Pawłowska

Koalicja NieZaglosuje.pl

 

 

 

Załączniki:

  1. Wyniki badania CBOS z grudnia 2013 r.
  2. Wyniki badania Homo Homini z grudnia 2013 r.
  3. Apel do posłów koalicji NieZagłosuje.pl z dnia 20 listopada 2013 r.
  4. FOR Ostrzega (nr 45): Fałszywe uzasadnienie pośpiechu legislacyjnego ws. zmian w systemie emerytalnym
  5. Analiza Forum Obywatelskiego Rozwoju 8/2013: Cztery mity na temat II filaru systemu emerytalnego.
  6. Analiza Forum Obywatelskiego Rozwoju 11/2013: Iluzja konsultacji społecznych w „debacie” o konieczności reformy systemu emerytalnego.
  7. Prezentacja: Fałszywy dylemat: wywłaszczenie Polaków z oszczędności emerytalnych w OFE albo katastrofa.