logo NieZaglosuje.pl

Sprzeciwiamy się przejęciu oszczędności emerytalnych milionów Polaków.
Nie zagłosujemy na posła i senatora, którzy zagłosowali za tymi niekorzystnymi zmianami.

Zaangażuj się!

Poprzyj nasz apel do Posłów, wysyłając do nich e-maile. Im nas więcej, tym większa siła nacisku
- przyłącz się i zaprotestuj w obronie Twoich oszczędności emerytalnych.

posłowie senatorowie

Apel do Posłów Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowne Panie Posłanki,
Szanowni Panowie Posłowie,

wyrażamy swój stanowczy sprzeciw wobec proponowanego przez rząd PO-PSL przejęcia oszczędności emerytalnych Polaków zgromadzonych w OFE.

Podobnie jak wielu ekspertów uważamy, że jest to projekt sprzeczny z dotychczasowym kierunkiem transformacji w Polsce i zły dla długofalowego rozwoju gospodarki. Godzi on w interesy zarówno młodszych, jak i starszych pokoleń. Przywracając monopol ZUS na przyszłe emerytury, zmniejsza też ich przyszłe bezpieczeństwo. Budzi także zasadnicze zastrzeżenia co do zgodności z Konstytucją RP.

Ponadto, poprzedzająca i towarzysząca temu projektowi oficjalna kampania naruszała elementarne zasady rzetelności oraz podważała i tak już słabe zaufanie do państwa i polityków.

Uzasadnienie tych tez można znaleźć w licznych publikacjach ekonomistów i prawników oraz w opiniach do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłat emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (załączamy do nich linki):

Uważamy, że posłowie i senatorowie, którzy zagłosują za takim projektem, nie powinni być umieszczani na listach wyborczych. My, przedstawiciele młodego pokolenia, zrobimy wszystko, aby tak się stało. W najbliższych wyborach nie zagłosujemy na posłów, którzy poprą te drastyczne zmiany.

Z poważaniem,

Przedstawiciele:

 1. Forum Młodych Lewiatan
 2. Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR)
 3. Fundacja Forum Europejskie
 4. Fundacja Sapere Aude
 5. Fundacja Wolności i Przedsiębiorczości
 6. Koło Naukowe Inwestorów na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
 7. Koło Naukowe Libertas et Lex Uniwersytetu Warszawskiego
 8. Koło Naukowe Public Relations WE Uniwersytetu Gdańskiego
 9. Koło Naukowe Rynku Kapitałowego INDEX Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
 10. Komitet Obywatelski ds. Bezpieczeństwa Emerytalnego (KOBE)
 11. Liberte!
 12. Projekt: Polska
 13. Ruch Społeczny Obrony Mieszkańców
 14. Stowarzyszenie KoLiber
 15. Stowarzyszenie Libertariańskie
 16. Stowarzyszenie Młodzi dla Polski
 17. Studenckie Koło Giełdowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 18. Studenckie Koło Naukowe Bankowości na UE w Poznaniu
 19. Studenckie Koło Naukowe Zarządzania w Sporcie, Szkoła Główna Handlowa

Im nas więcej, tym większa siła nacisku. Przyłącz się i zaprotestuj w obronie Twoich oszczędności w OFE, wysyłając apel e-mailem do parlamentarzystów.

 

Znajdź posłów ze swojego okręgu