Aktualności

Polecamy narzędzie, które pomaga „odkryć swoje miejsce na politycznej mapie Europy”. Na podstawie testu złożonego z pytań dotyczących kwestii światopoglądowych, ekonomii, roli państwa i Unii Europejskiej zespół ekspertów porówna Twoje poglądy z programami partii politycznych.

EUVOX 2014 to aplikacja internetowa dzięki której wyborcy mogą lepiej poznać swoje poglądy polityczne oraz porównać je ze stanowiskami komitetów wyborczych partii biorących udział w wyborach.

Odpowiadając na 30 pytań dotyczących Unii Europejskiej oraz kluczowych kwestii społeczno-politycznych użytkownicy określają swoje miejsce na politycznej mapie wyborczej.

EUVOX 2014 jest projektem realizowanym we współpracy z międzynarodowym zespołem niezależnych specjalistów, w tym ekspertów akademickich z Polski, który nie promuje żadnej partii, komitetu, koalicji wyborczej ani poglądów politycznych