Aktualności

Dołącz do pozwu grupowego przeciwko ZUS i Skarbowi Państwa. Zgłoszenia za pośrednictwem strony internetowej  http://ofe-pozewgrupowy.pl/  będą przyjmowane do końca kwietnia bieżącego roku. Po tej dacie przystąpienie do postępowania będzie nadal możliwe, jeśli sąd zatwierdzi grupowy charakter postępowania i zarządzi ogłoszenia w prasie o możliwości przystąpienia.