Aktualności

W związku ze skierowaniem przez Prezydenta RP ustawy o zmianach w systemie emerytalnym do Trybunału Konstytucyjnego, rozpoczęły się pracę nad zbadaniem jej konstytucyjności. Widzimy już pierwsze efekty. Prezes TK, Andrzej Repliński, zwrócił się z wnioskiem do Premiera o udzielenie informacji, jakie koszty wiązałyby się ze stwierdzeniem sprzeczności wspomnianej ustawy z konstytucją. Na odpowiedź Premier ma dwa miesiące.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem Rzeczpospolitej.